Samenwerking

  • Stichting Vreedzaam
    Lotje Stremmelaar
    Als gecertificeerd trainer Vreedzame Wijk werk ik in opdracht van Stichting Vreedzaam. Ik begeleid kinderraden, train wijkmediatoren en ik verzorg ouderbijeenkomsten over De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk. Zie voor meer informatie www.stichtingvreedzaam.nl.