Creativiteit

Creativiteit: Waar is dat nou voor nodig?

Waarom creatief zijn? Met je creativiteit heb jij het vermogen om iets nieuws, iets totaal nieuws te scheppen. Dat ontstaat niet door uitsluitend na te denken of pittige gesprekken te voeren. Het komt ook niet tot uiting door alleen maar je emoties te ervaren.

Om creativiteit voor je te laten werken zijn vier aspecten van belang:

  • Je creatieve vermogen (en dat heb je!)
  • Je behoefte tot vernieuwing.
  • Je behoefte aan een leven waarbij je zelfkritiek niet leidend is.
  • Creatief denken en handelen: het creëren.

Flexibel

Creativiteit is een fundamentele competentie voor het welzijn van jou en alle mensen met wie je omgaat. Je creativiteit wordt sterker en jij wordt vaardiger door ervaring en aandacht. Je verborgen potentieel komt tot bloei.
We leven in een snel veranderende samenleving die vraagt om flexibel kunnen inspringen op veranderingen, nieuwe inzichten en oplossingen bedenken. En daar worden zoveel mensen onzeker van en groeit de zelfkritiek. Dus het komt aan op je creativiteit.

Geluk scheppen

Creativiteit is een drijvende kracht in ons dagelijks handelen, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Door te doen, te experimenteren en te spelen leer je op een andere manier met (lastige) situaties omgaan en met je zelfkritiek. Je ziet kansen en creëert mogelijkheden. Onverwachte omstandigheden worden leuk in plaats van een probleem. Met vertrouwen en zekerheid kun je gemakkelijk handelen. Ondertussen voel jij je gelukkiger en meer tevreden met jezelf.
Is het niet fantastisch om je scheppend vermogen op verschillende terreinen in je leven in te zetten?!

School?!

Je gaat niet naar School hoor. We zijn van de school die ziet dat creativiteit een fundamentele en noodzakelijke competentie is om met lastige situaties om te gaan binnen onze snel veranderende wereld. De Creatieve School is daarnaast ook een plek waar je leert – en waar je kennis opdoet – aan de hand van onze trainingen en coaching.

Ontwikkel je creatieve levenshouding vandaag al! Meld je aan voor: